Sprężarka jest jednym z najbardziej złożonych, a zarazem najdroższych elementów instalacji chłodniczej. Nie powinien więc dziwić fakt, iż w obliczu jej uszkodzenia wielu użytkowników instalacji zastanawia się, co zrobić. Do wyboru mamy naprawę starej lub kupno nowej sprężarki. Alternatywę może stanowić także zakup sprężarki regenerowanej. Na którą z tych opcji się zdecydować?

Regeneracja a sprawność komponentu

Naprawa sprężarki jest obarczona pewnym ryzykiem. Użytkownicy boją się, że mimo zainwestowanych środków regenerowana część nie uzyska odpowiedniej sprawności lub po krótkim czasie użytkowania ulegnie kolejnej awarii. Stąd wiele osób poddaje w wątpliwość sensowność regeneracji części, od których zależy sprawna i bezawaryjna praca całej instalacji. Czy mają rację?

NNaprawa sprężarki chłodniczej to usługa. Jeden serwis wykona ją lepiej, inny gorzej. Od jakości wykonania tej usługi zależeć będzie:

  • sprawność sprężarki,
  • żywotność komponentu,
  • sprawność całej instalacji.

Dlatego decydując się na naprawę sprężarki chłodniczej, warto powierzyć to zadanie profesjonalnemu serwisowi. Możesz go z łatwością rozpoznać po przynależności do ICRA, elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego firmy zajmujące się profesjonalną regeneracją sprężarek chłodniczych. Taki serwis:

  • przeprowadzi diagnozę sprężarki,
  • oszacuje możliwości naprawy,
  • wykona usługę objętą gwarancją.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że naprawa nie zawsze jest wyjściem z sytuacji. Czasami może się okazać nieopłacalna, czy wręcz niemożliwa do przeprowadzenia.

Dlaczego warto naprawiać sprężarki?

Zakup nowej sprężarki chłodniczej to bardzo duży wydatek. W przypadku wielu eksploatowanych instalacji, wydatek przekraczający ich aktualną wartość. Decydując się na naprawę sprężarki możemy znacząco ograniczyć koszty związane z awarią instalacji i jednocześnie przywrócić jej sprawność na poziomie porównywalnym ze sprawnością osiąganą przez tę samą instalację bezpośrednio po jej montażu.
Profesjonalna naprawa sprężarek chłodniczych pozwala na przywrócenie części do pełniej sprawności, w efekcie czego jej sprawność i żywotność nie odbiega znacząco, a w wielu przypadkach praktycznie w ogóle, od parametrów przypisywanych nowym komponentom. Oznacza to, że decydując się na naprawę, nie musimy się obawiać, że sprężarka będzie pracować z niższą sprawnością lub w krótkim czasie ulegnie kolejnej awarii.

Dodatkowym atutem przemawiającym na rzecz naprawy jest aspekt ekologiczny. Naprawiając sprężarkę zamiast kupując nową, ograniczamy ilość generowanych odpadów, nasz ślad węglowy i wodny. Warto bowiem pamiętać, że każdy proces produkcyjny jest obarczony wysokimi kosztami dla środowiska naturalnego. Wiąże się ze zużyciem energii elektrycznej i wody, emisją dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, a także powstaniem odpadów, które wymagają odpowiedniej utylizacji.